Persoonlijkheidsprofiel onderzoek competenties

Toepassingen

Personalcolor wordt toegepast voor o.a. training, coaching, management development, teamvorming- en ontwikkeling, werving en selectie, loopbaanadvies en organisatieverandering.

Individuele coaching

Individuele coaching is de manier om meer uit jezelf te halen. Met behulp van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel, dat tijdens het coaching traject wordt ingezet, krijg je een compleet beeld van jezelf en hoe je door anderen ervaren wordt. Door het gebruik van 4 heldere kleuren krijg je inzicht in je eigen voork(l)eursgedrag. Ook geeft het inzicht in je sterke eigenschappen en je mogelijke ontwikkelpunten. Je bewustwording wordt verder vergroot door de vragen die een professionele coach aan je stelt. Met het verkregen inzicht kun je direct in de praktijk aan de slag!

Mensen die individuele coaching met Personalcolor hebben doorlopen, hebben o.a. een antwoord gekregen op de volgende vragen:

 • Waar krijg ik energie van en wat kost mij energie?
 • Waarom vind ik het lastig om de confrontatie met mensen om mij heen aan te gaan?
 • Wat is het effect van stress op mijn gedrag en hoe ga ik hier het beste mee om?
 • Hoe communiceer ik effectiever met mijn collega’s en/of partner?
 • Wat zijn mijn ontwikkelpunten en hoe ga ik hier concreet mee aan de slag?
 • Hoe kom ik over op mijn omgeving en klopt dit met het beeld dat ik van mijzelf heb?

In een coaching traject met Personalcolor worden de volgende stappen doorlopen:

 • Intake gesprek en vaststellen van coaching doelstelling
 • Opstellen van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel
 • Diverse coaching gesprekken van 2 tot 3 uur
 • Evaluatie en vervolgstap(pen)

Ontwikkeling van teams

Wil je een betere samenwerking binnen je team? En dat je team beter functioneert en presteert? Dan helpt het programma ‘Team en Personalcolor’ je hierbij.

Teams die het programma ‘Teams en Personalcolor’ hebben doorlopen kregen o.a. een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe verbeteren wij de onderlinge samenwerking en communicatie in ons team?
 • Waarom ‘botsen’ soms een of meerdere teamleden met elkaar?
 • Hoe geven wij elkaar effectief feedback zonder dat er direct een discussie ontstaat?
 • Hoe komen de leden van ons team het beste tot hun recht en wat is de ideale rol- en taakverdeling?
 • Wat zijn concrete acties die de performance van ons team verbetert?

In het programma ‘Team en Personalcolor’ worden de volgende stappen doorlopen:

 • Intake gesprek en vaststellen van de doelstelling;
 • Opstellen van de Personalcolor persoonlijkheidsprofielen en het teamrapport;
 • Wat zijn de 4 gedragsvoork(l)euren en welke zijn het meest zichtbaar bij mijn teamleden?
 • Hoe herken ik het voork(l)eursgedrag van mijn teamleden en hoe stem ik hier mijn communicatie het beste op af?
 • Wat zijn de sterke eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten van mijn team?
 • Hoe ziet mijn team zichzelf en hoe wordt mijn team door anderen ervaren?
 • Welke rollen en taken zijn er in mijn team aanwezig en welke teamleden passen hier het beste bij?
 • Wat zijn concrete acties voor het beter functioneren van mijn team?
 • Evaluatie en vervolgstap(pen)

“Door het gebruik van Personalcolor hebben wij vooral betere in- en externe communicatie. Dit leidt tot en betere werksfeer en betere oplossingen voor onze klanten.” Theo Schnitfink, CEO, Symphony Solutions

Management development

Je managers vervullen een belangrijke spilfunctie. Zij zorgen ervoor dat je medewerkers de gewenste resultaten realiseren. Het programma ‘Management en Personalcolor’ is gericht op management development en levert zo een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van je managers.

Managers die het programma ‘Management en Personalcolor’ hebben doorlopen kregen o.a. een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom schakel ik met sommige medewerkers vrijwel automatisch, en met andere niet of nauwelijks?
 • Welk effect heeft mijn gedragsvoork(l)eur op mijn stijl van leiding geven?
 • Hoe spreek ik een medewerker aan op het beter uitvoeren van zijn taak zonder hem te demotiveren?
 • Waarom vind ik het lastig om te delegeren?
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers naar boven?

In het programma ‘Management en Personalcolor’ worden de volgende stappen doorlopen:

 • Intake gesprek en vaststellen van de training doelstelling;
 • Opstellen van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel;
 • Wat zijn de 4 gedragsvoork(l)euren en welke zijn bij mij dominant aanwezig?
 • Hoe herken ik de gedragsvoork(l)euren van mijn medewerker en hoe stem ik hier mijn communicatie en mijn leidinggeven het beste op af?
 • Wat zijn mijn sterke eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten als manager?
 • Wat is situationeel leidinggeven en hoe doe ik dat?
 • Hoe geef ik effectief feedback aan mijn medewerker?
 • Wat zijn concrete acties om als manager nog beter te functioneren?
 • Evaluatie en vervolgstap(pen)

Commerciële training

Welke salesmanager wil nu niet dat het verkoopresultaat van zijn salesteam verbetert? Dat wil toch iedereen! Maar waarom is dit soms zo lastig? Dit komt omdat elke accountmanager zich laat leiden door zijn voork(l)eursgedrag. Dit is gedrag dat hij het liefste vertoont en hem vaak het gemakkelijkst afgaat. Maar de vraag is of dit gedrag het beste past bij de klant en de fase waarin het verkoopproces zich bevindt.
Met het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel krijgt je accountmanager een duidelijk inzicht wat zijn voork(l)eursgedrag is, hoe hij het kan herkennen bij zijn klant en welk gedrag op elk moment van het verkoopproces het beste past. Door het gebruik van 4 heldere kleuren, die eenvoudig te herkennen en toe te passen zijn, leert je accountmanager hoe hij effectiever in sales wordt.

Mensen die het programma ‘Sales en Personalcolor’ hebben doorlopen, kregen o.a. een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom bereid ik mij vaak te weinig voor op mijn klantgesprekken?
 • Hoe komt het dat ik het lastig vind om te luisteren naar mijn klant en ben ik graag zelf aan het woord?
 • Hoe ga ik het beste om met een klant die weinig zegt?
 • Waarom vind ik het lastig om met een dominante klant om te gaan?
 • Wat is de reden dat ik het vragen om de opdracht vaak uitstel?
 • Hoe kan ik door het bewust inzetten van mijn gedragsvoork(l)euren effectiever worden in mijn sales en meer resultaat behalen?

In het programma ‘Sales en Personalcolor ‘worden de volgende stappen doorlopen:

 • Intake gesprek en vaststellen training doelstelling
 • Opstellen van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel
 • Wat zijn de 4 gedragsvoork(l)euren en welke zijn bij mij dominant aanwezig?
 • Hoe herken ik de gedragsvoork(l)euren bij mijn klant en hoe stem ik hier mijn communicatie het beste op af?
 • Wat zijn de fasen in het verkoopproces en welke gedragsvoork(l)euren leveren in elke fase het meeste resultaat op?
 • Rollenspellen op basis van praktijkgerichte klantsituaties
 • Coaching on the job (optioneel)
 • Evaluatie en vervolgstap(pen)
Meer weten? Download onze brochure