Persoonlijkheidsprofiel onderzoek competenties

Copyright

De inhoud die op deze website verschijnt is eigendom van Personalcolor. Alle rechten voorbehouden. Door op deze website in te loggen en deze te gebruiken, gaat u akkoord met zowel de copyrightrechten van de Nederlandse als de internationale en alle andere van toepassing zijnde wetten. U mag op deze website inloggen in overeenstemming met de bedoeling van deze site en uitsluitend kopieën van uw Personalcolor verslag maken voor niet-commerciële, persoonlijke of educatieve doeleinden. Buiten dit specifieke gebruik mag geen enkel document, logo, grafiek, geluid of afbeelding van deze website noch van het verslag worden gekopieerd of hergebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personalcolor, inclusief het ontwerp en de layout van deze website. Onderdelen van deze website zijn eveneens beschermd en mogen noch in haar geheel noch in gedeeltes worden gebruikt. Het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel wordt zonder enige garantie verstrekt. Personalcolor wijst elke aansprakelijkheid betreffende garanties en voorwaarden van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel af, waaronder eveneens alle stilzwijgende garanties en verkoopvoorwaarden, de geschiktheid van het product voor een bepaald doel, eigendomsrecht en inbreuk. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe. Om deze reden kunnen daarom enkele van bovengenoemde uitsluitingen niet van toepassing zijn. In geen enkel geval kan Personalcolor en/of haar partners of andere leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enig specifiek, incidenteel of gevolghebbend kwaad of welk ongemak van verlies dan ook, of het in actie, onder contract, in rechtvaardigheid, volgens de wet of welke andere regeling dan ook, betrekking heeft op het gebruik van de informatie uit het Personalcolor verslag, om het even of het voor- of nadeel oplevert voor de dienstverlening.
Meer weten? Download onze brochure