Persoonlijkheidsprofiel onderzoek competenties

Privacyverklaring

Introductie

Personalcolor en haar Verwerkingsverantwoordelijke partners/opdrachtgevers vinden uw privacy belangrijk. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Personalcolor van u verzamelt, hoe we die gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt deze gegevens?

Verwerker: Personalcolor Nederland BV, KvK 57221502, info@personalcolor.eu.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Personalcolor ontwikkelt diensten en toepassingen om mensen, teams en organisaties meer inzicht te geven. Personalcolor doet dit in opdracht van haar partners/opdrachtgevers. Zij dienen u te informeren over het doel in uw situatie. Personalcolor gebruikt de gegevens die we verzamelen voor onze bedrijfsvoering en om u te voorzien van de diensten die wij aanbieden.

Welke gegevens verwerken wij?

Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens, zoals naam, email, adres, woonplaats, geslacht, organisatie en uw acties in onze applicaties (zoals het beantwoorden van vragen). Vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over uw persoonlijkheid en competenties.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke, dan wel tot info@personalcolor.eu.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Personalcolor verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Derden zijn alle personen of organisaties die niet nodig zijn voor de totstandkoming van persoonlijke profielen, team profielen en matching profielen. De Verwerkingsverantwoordelijke dient om uw toestemming te vragen om informatie te delen met derden.

Duur van de opslag

De bewaarduur van uw gegevens is in beginsel onbeperkt zodat de Verwerkingsverantwoordelijke partner/opdrachtgever de mogelijkheid heeft om haar diensten en producten aan haar opdrachtgevers te leveren.

Cookies

Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan info@personalcolor.eu. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan de Verwerkingsverantwoordelijke partner/opdrachtgever of Personalcolor wilt sturen: info@personalcolor.eu

Meer weten? Download onze brochure