Persoonlijkheidsprofiel onderzoek competenties

Partner worden?

Personalcolor werkt samen met professionele, geaccrediteerde partners.

Vraag jij je ook weleens af …

 • Vraag je jezelf als professioneel trainer, coach of HR consultant wel eens af hoe jij je dienstverlening of de ontwikkeling van je medewerkers nog beter kunt vormgeven?
 • Ervaar je ook dat je als trainer en/of coach van je opdrachtgever steeds minder tijd krijgt om een gedragsverandering bij je kandidaten te realiseren?
 • Zoek jij als professioneel trainer en/of coach ook een manier waarop je onderscheidend kunt zijn in een markt waarin iedereen steeds meer op elkaar gaat lijken?
 • Wil je graag gebruikmaken van persoonlijkheidsprofilering bij de ontwikkeling van je kandidaten of medewerkers maar heb je geen zin in dure opleidings- en jaarlijkse licentiekosten?

Bovenstaande vragen zijn maar een greep uit de vragen die onze huidige partners ook hadden voordat ze met Personalcolor aan de slag gingen.

10 Redenen om Partner van Personalcolor te worden

 • Het meest complete persoonlijkheidsprofiel
 • Verrijkt je dienstverlening
 • Grote impact bij je kandidaten/medewerkers
 • Genereert extra omzet
 • Geen jaarlijkse licentiekosten
 • Kosteloze accreditatie training en persoonlijke ondersteuning
 • Sparren met ‘vakbroeders’ en delen van ‘best practices’
 • Krachtige leermaterialen tegen kostprijs beschikbaar
 • In 7 talen beschikbaar
 • Werk zelfstandig en 24/7 binnen je eigen online Personalcolor account

“Personalcolor is in mijn businesscoaching trajecten de rode draad, zeg maar de spreektaal, die alle neuzen één kant op zet. Het is zowel voor mijzelf als voor mijn cliënten iedere keer weer een beleving als je merkt dat het herkennen en erkennen van de verschillen in menstype en gedrag, waarvan men aanvankelijk steeds last had, later de sleutel blijkt te zijn naar blijvende synergie.” Guido Vermeeren, Business coach

Personalcolor Accreditatietraining

Voordat je als partner van Personalcolor aan de slag kunt doorloop je een accreditatietraining van 2 dagen (niet aaneengesloten). Tijdens deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Personalcolor filosofie
 • Psychologische voorkeuren
 • De 4 Personalcolor kleuren
 • Werkvormen en Personalcolor
 • Hoe werkt de Personalcolor portal?
 • Aan de slag met Personalcolor persoonlijkheidsprofielen in de praktijk
 • Personalcolor en teams
 • Coaching met Personalcolor

Na afloop van de 2 daagse training ben je in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met Personalcolor in de praktijk. Mocht blijken dat je na de training nog meer ondersteuning van ons wil hebben dan helpen wij je graag. Veel van onze bestaande partners ervaren deze extra aandacht als ‘onderscheidend’.

Benieuwd naar de data voor de eerstvolgende Personalcolor Accreditatietraining? Die staan hier.

Wat zeggen onze partners?

Leermaterialen

Investering

Naast de accreditatietraining helpen wij jou als partner ook doordat wij verschillende leermaterialen hebben ontworpen om het gedachtegoed van Personalcolor bij je kandidaten of medewerkers tussen ‘de oren’ te zetten.

Daarnaast hebben wij het gedachtegoed van Personalcolor op een eenvoudige en praktische manier vastgelegd in het boek ‘IK en de ander’. Door dit boek mee te geven aan je kandidaten of medewerkers beklijft het gedachtegoed van Personalcolor nog sneller en kan dit eenvoudig gedeeld worden met collega’s, vrienden en familie.

De leermaterialen stellen wij je tegen kostprijs ter beschikking.

De enige bijdrage die wij van jou als partner vragen is een initiële aanschaf, voorafgaande aan de start van de accreditatietraining, van 18 Personalcolor profielen, 18 boeken ‘IK en de ander’, het Personalcolor kaartspel (o.b.v. kostprijs) en de Personalcolor mat (ook o.b.v. kostprijs). Verder vragen wij een bijdrage in de kosten verbonden aan de accommodatie voor de accreditatietraining. Deze bedraagt Eur 125,- (alle bedragen excl. BTW). Alle overige kosten van de 2-daagse opleiding en bijbehorende lesmaterialen zijn volledig voor rekening van Personalcolor Nederland BV. Als partner van Personalcolor betaal je (uiteraard) geen jaarlijkse licentiekosten.

Eveline van der Giessen
Toon van Mierlo

Eveline van der Giessen, Trainer en eigenaar, People’s connection

Waarom werkt People’s Connection samen met Personalcolor Nederland?
Het Personalcolor persoonlijkheidsinstrument genereert naast een zelfbeeld ook een feedback beeld voor kandidaten. Het feedback beeld is een duidelijk gebleken meerwaarde van dit instrument ten opzichte van andere instrumenten waar wij ervaring mee hebben. De meeste instrumenten geven aan hoe de kandidaat zichzelf ziet maar wij geloven juist dat groei te maken heeft met ‘de gap’ tussen het zelfbeeld en het beeld van je omgeving. De kwalitatieve feedback component vanuit de werkomgeving en privé sfeer wordt daarbij als extra nuttig ervaren. Daarbij gebruikt Personalcolor eenvoudige en herkenbare ‘taal’ waardoor kandidaten makkelijk onderling maar ook in organisaties deze ‘taal’ kunnen gebruiken. Een ander groot voordeel van Personalcolor is dat het zowel op individueel als wel op teamniveau te gebruiken is. ‘De mat’, een van de leermaterialen van Personalcolor, is voor ons een veel ingezet hulpmiddel dat de ‘ogen’ doet openen in de samenwerking.

Anderzijds werkt People’s Connection samen met Personalcolor vanwege de zeer persoonlijke en klantgerichte relatie met Kees en Bart. Woorden die bij hen passen zijn betrokken, betrouwbaar, service gericht en altijd gericht op de belangen voor alle partijen op langere termijn. Het is ze nooit teveel om met ons mee te denken, informatie te geven en te kijken waar ze ons nog verder mee kunnen helpen. Kortom, een relatie die op alle fronten waardevol is.

In welke trainingen maak je gebruik van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel?
Personalcolor wordt door ons gebruikt in alle soorten trainingen waarin het gaat om zelfleiderschap en teambuilding, zoals ‘zelfmanagement’, ‘communicatie’, ‘samenwerken’, ‘project management’ en ‘adviesvaardigheden’. Daarnaast gebruiken we Personalcolor in onze persoonlijke coachings en tijdens de procesbegeleiding van projecten. Personalcolor wordt bijvoorbeeld al ruim 4 jaar lang gebruik als ‘rode draad’ in het persoonlijk leiderschapsprogramma van het Nationaal Watertraineeship, een sector breed traineeship voor de watersector. Tientallen trainees spreken intussen ‘de taal van Personalcolor’ en verspreiden deze ‘taal’ binnen hun organisaties.

Wat levert het gebruik van Personalcolor persoonlijkheidsprofielen op voor de deelnemende kandidaten?
De grootste opbrengst van het persoonlijkheidsprofiel voor kandidaten is naar onze mening het bewustzijn van het eigen gedrag en waarom ze bepaalde activiteiten met weinig inspanning doen en waarom andere activiteiten juist veel energie kosten. Dit inzicht is van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling van onze (jonge) kandidaten. En dat ze daarbij nog inzicht krijgen in hoe hun omgeving (werk en/of privé) hen ervaart is zeer nuttig en tegelijk ook confronterend. Na 2 jaar intensieve begeleiding waarin Personalcolor als belangrijkste middel wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, kunnen we concluderen dat dit instrument een grote bijdrage levert aan de persoonlijke groei van vele kandidaten. Naast persoonlijke ontwikkeling en team-ontwikkeling kan Personalcolor gelinked worden met verschillende modellen en theorien zoals het Johari Window, de Roos van Leary en de beinvloedingsstijlen. Op deze manier kan het makkelijk geïntegreerd worden in een trainingsprogramma. Het is een zeer praktisch en duidelijk gedefinieerd model dat voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is.

Kun jij in een zin beschrijven wat Personalcolor betekent voor People’s connection?
Personalcolor betekent voor People’s Connection een ‘taal’ dat inzicht en bewustwording biedt in het proces van persoonlijke ontwikkeling. Het heeft zijn waarde na ruim 4 jaar duidelijk laten zien.

Guido Vermeeren, Coach en eigenaar, Guido Vermeeren Business Coaching

Waarom werkt Guido Vermeeren Business Coaching samen met Personalcolor Nederland?
Op de eerste plaats omdat het product mij aanspreekt. Daarnaast voelt de samenwerking met Bart en Kees van Personalcolor Nederland als warm en vriendschappelijk. De persoonlijke contactmomenten, gecombineerd met onze gezamenlijke passie voor het professioneel ontwikkelen van mensen en teams heeft ons door de jaren heen “verbroederd”.

Waar zet je het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel voor in en waarom?
Bij het ontwikkelen en professionaliseren van ondernemers en leidinggevenden tijdens mijn businesscoaching trajecten gebeurt er veel met de coachee. Zijn persoonlijke groei, de ondernemersvaardigheden en de leiderschapsontwikkeling groeien in het half jaar dat het traject duurt enorm. Om alle nieuwe inzichten en vaardigheden te kunnen plaatsen, te kunnen toepassen en overdraagbaar naar medewerkers te maken, werk ik met verschillende management- communicatie- en leiderschapsmodellen.
Ik begin altijd met het Personalcolor model; wie ben ik, hoe kom ik op andere over en welke menstypen bevinden zich in mijn omgeving en hoe kan ik daar zo effectief mogelijk mee omgaan?
Alle andere modellen over professioneel communiceren, actie en reactie, motivatie, feedback, eigenaarschap, situationeel leiderschap en commercie laat ik terugkomen op basis van de verschillende menstypen in Personalcolor. Als je doorkrijgt dat al deze modellen pas echt krachtig worden als je de nuances per menstype aanpast, kom je als ondernemer, als leider en als mens pas echt in je kracht. En dat noem ik “effectief gedrag”.

Wat levert het gebruik van Personalcolor persoonlijkheidsprofielen op voor je de mensen/ondernemers die je coacht?
Personalcolor is van alle instrumenten, die zich baseren op de typologie van Carl Jung, het meest overzichtelijk en toepasbaar in dagelijkse praktijk van mijn coachees.
Zoals gezegd zet ik het in als kapstok om zaken inzichtelijk te krijgen, verschil in standpunten te kunnen accepteren, feedback te geven, te motiveren en de kracht juist in de tegenstellingen binnen je eigen team te herkennen.
Telkens weer maak ik de terugkoppeling uit de praktijk naar Personalcolor; welk gedrag heb je gezien? Was het effectief of ineffectief? Wat kun je het beste doen om deze situatie effectief en succesvol te maken? Hoe geef je dit door binnen jouw team?
Juist de eenvoud van het kleurengebruik maakt dat mensen het echt en blijvend gaan toepassen.

Kun jij in een zin beschrijven wat Personalcolor betekent voor Guido Vermeeren Business Coaching?
Personalcolor is in mijn businesscoaching trajecten de rode draad, zeg maar de spreektaal, die alle neuzen één kant op zet. Het is zowel voor mijzelf als voor mijn cliënten iedere keer weer een beleving als je merkt dat het herkennen en erkennen van de verschillen in menstype en gedrag, waarvan men aanvankelijk steeds last had, later de sleutel blijkt te zijn naar blijvende synergie.

Toon van Mierlo, Trainer en eigenaar, Sales-Optimum

Waarom werkt Sales-Optimum samen met Personalcolor Nederland?
Daar zijn twee belangrijke redenen voor: Personalcolor is een ‘mature’concept wat blijkt uit de vele talen die beschikbaar zijn, de grondigheid van de rapportage, de ondersteuning en digitalisering en natuurlijk de herkenbaarheid en de inzichten die het de kandidaten geeft. Bovendien wordt het persoonlijkheidsprofiel opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken wat een veel breder beeld geeft dan de eendimensionale uitslag die het individu zelf heeft ingevuld! Ten tweede de integriteit en prettige manier van werken met de oprichters Bart de Kruiff en Kees Lagerweij.

In welke trainingen maak je gebruik van het Personalcolor persoonlijkheidsprofiel?
Allereerst bij personal coaching omdat ik daar de relatie leg met communicatie stijlen en het gedrag van degene die ik coach. Daarnaast bij teams die beter moeten samenwerken, Door het gebruik van het persoonlijkheidsprofiel krijgt men inzicht in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Niet alleen van zichzelf maar ook van de ander. Men leert verder waarom de ander reageert zoals hij reageert.

Wat levert het gebruik van Personalcolor persoonlijkheidsprofielen op voor de deelnemende kandidaten?
Heel veel. Vooral het inzicht of het zelfbeeld klopt met het beeld dat anderen van de kandidaat hebben. Het geeft ze ook handvatten wat ze anders/beter kunnen doen in hun manier van communiceren en reageren.

Kun jij in een zin beschrijven wat Personalcolor betekent voor SalesOptimum?
Door samen te werken met het Personalcolor concept is mijn dienstverlening naar mijn klanten verdiept en kan ik ze meer zekerheid geven op resultaat!