Over PersonalColor

Competenties en persoonlijkheidsprofiel

Het resultaat dat mensen behalen is afhankelijk van een combinatie van de competentiegebieden kennis (‘weten’), vaardigheden (‘kunnen’), motivatie (‘willen’) en persoonskenmerken (‘zijn’, ‘past’ het bij die persoon).
De persoonskenmerken beïnvloeden grotendeels de andere competentiegebieden. Ze bepalen doorgaans hoe iemand met kennis omgaat, welke vaardigheiden van nature wel of niet bij iemand passen en wat iemand wel of niet motiveert.  De persoonskenmerken zijn dan ook het belangrijkste competentiegebied.
PersonalColor is een vernieuwend en zeer effectief instrument waarmee gemakkelijk een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel kan worden samengesteld.

Respondenten

De huidige instrumenten om een persoonlijkheidsprofiel mee samen te stellen hebben hun beperkingen. Bij vele hiervan wordt het zelfbeeld ‘vastgesteld’ door middel van introspectie. Dit is het vormen van een zelfbeeld door zelfonderzoek. Introspectie impliceert dat iemand in staat is om objectief en nauwkeurig naar zichzelf te kijken. Mede uit onderzoek van de psycholoog Bertram R. Forer blijkt echter dat dit zowel onjuist als onmogelijk is.
Bovendien spelen interne gedachten, gevoelens en intenties onvermijdelijk een rol bij het beantwoorden van vragen over jezelf. Dit terwijl iemand anders  deze beweegredenen niet kan waarnemen. Diegene hoort en ziet uiteraard alleen maar wat iemand anders  zegt en doet.
Om een objectief, nauwkeurig en zuiver beeld te vormen gebruikt het PersonalColor instrument respondenten. Hierdoor wordt duidelijk hoe anderen de persoon waarnemen en ervaren.

Zakelijk en/of privé

De meeste methodes zijn vrij algemeen van aard en maken geen onderscheid tussen het gedrag van mensen in een zakelijke en in een persoonlijke omgeving. Het gedrag van mensen is echter afhankelijk van de omgeving waarin zij zich bevinden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand in een zakelijke omgeving heel gedreven en proactief is, maar in een privé-omgeving heel ander gedrag vertoont. Om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld te vormen gebruikt het PersonalColor instrument respondenten uit zowel de zakelijke als privé omgeving.

Stijlflexibiliteit

Een unieke eigenschap van het PersonalColor instrument is dat deze de stijlflexibiliteit  van een persoon kan bepalen. Met stijlflexibiliteit wordt de mate waarin iemand in staat is zich aan te passen aan een bepaalde situatie bedoeld. De stijlflexibiliteit is zeer bepalend voor de (inter)persoonlijke effectiviteit en dus onmisbaar voor een persoonlijkheidsprofiel.

Kleuren

Het PersonalColor instrument  maakt gebruik van vier basiskleuren; rood, geel, groen en blauw. Iedere kleur heeft zijn eigen, specifieke betekenis. Dit zorgt ervoor dat de uitkomst makkelijk te interpreteren is en dus goed te gebruiken is in het dagelijkse leven.

Ontwikkeling

Mensen zijn ook vaak geïnteresseerd in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun aanpassingsvermogen. Om deze reden kan het PersonalColor instrument na een jaar  tegen een zeer geringe vergoeding opnieuw worden gebruikt.

Samenvatting unieke kenmerken

Alleen bij het PersonalColor instrument wordt:
1) gewerkt met respondenten om een zeer nauwkeurig en correct beeld te vormen;
2) onderscheid gemaakt tussen een zakelijke en privé omgeving;
3) de stijlflexibiliteit (aanpassingsvermogen) onderzocht;
4) de praktische bruikbaarheid geoptimaliseerd door het gebruik van kleuren;
5) de ontwikkeling van een persoon voortdurend  ondersteund.

Het PersonalColor instrument is daarom bij uitstek de beste methode voor toepassingsgebieden als persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie, cultuuranalyse, team ontwikkeling, management development alsook training en coaching.